Rosengård FF

Det går inte att neka det faktum att Rosengård FF är en väldigt framgångsrik förening, vilket betyder att företagare tillsammans med oss kan bli väldigt framgångsrika också. Rosengård FF börjar ha en central plats i näringslivet. Därför har vi nu bildat Nätverket, där syftet är att främja utbyte av erfarenheter och affärer mellan RFF:s partners. Rosengård FF är en väldigt omskriven och bevakad klubb

– och de företag som syns med oss når ut till en stor del av befolkningen.

Ett medlemskap i Nätverket gör dig och ditt företag till en del av Nätverkets dynamiska affärsmiljö. Medlemskapet ger dig också möjligheter att synas tillsammans med RFF, i vår marknadsföring och i din egen.