Rosengård FF

Ledarna, föräldrarna och spelarna är givetvis en oerhört viktig del i föreningen. Därför finns det regler och riktlinjer för både ledarna, spelarna, deras föräldrar och anhöriga att följa. Det är viktigt att spelarna tillsammans med sina föräldrar läser igenom och förstår den policy som Rosengård FF har för ungdomsverksamheten.

Om en spelare eller ledare bryter mot policyn.

 1. Samtal och en varning om nästa fas i processen.
 2. Samtal, om det gäller en spelare är även en förälder med på detta samtal.
 3. Uteslutning ur föreningen.
 • A-LAGSMATCHER
  Det är önskvärt att ungdomsspelarna närvarar vid representationslagens hemmamatcher.
 • DROGER
  Som spelare i Rosengård FF skall man ta avstånd från brukande av alkohol, narkotika och tobak.
 • EGET ANSVAR
  Spelaren skall vara införstådd med att hen står under ständig utveckling och att det alltid i slutändan är upp till personen själv hur långt hen kan nå i sin fotbollsutveckling.Det är viktigt att spelaren lyssnar på tränarens eller ledarens instruktioner och litar på att kunskapen dessa besitter kommer att gagna spelaren på både kort och lång sikt.
 • FRÅNVARORAPPORTERING
  Om en spelare inte kan deltaga på träning eller match skall hen meddela sin tränare eller ledare om detta i så god tid som möjligt.
 • FRÄMLINGSFIENTLIGHET/MOBBING/DISKRIMINERING
  Som spelare i Rosengård FF skall man ta avstånd från alla former av främlingsfientlighet, rasism, mobbing och diskriminering på grund av till exempel hudfärg eller sexuell läggning.
 • FÖRÄLDRAROLLEN
  Föräldrar skall deltaga på föräldramöten.Föräldrar får inte vistas i omklädningsrummet.Föräldrar skall befinna sig på lämpligt avstånd ifrån spelaren vid träning eller match så att inte uppmärksamheten dras ifrån verksamheten.Föräldrar skall ansvara för att deras barn inte tränar när han är sjuk eller skadad.Föräldrar bör uppmuntra sitt barn till träning och ha en långsiktig målsättning med denna.Föräldrar skall låta Rosengård FFs utbildade ledare ansvara för barnet under träning och match.Föräldrar skall inte ta en diskussion i samband med match.

  Föräldrar skall se domaren som en vägledare, domarens beslut skall inte kritiseras.

  Föräldrar skall fokusera på prestation och inte resultat.

  Föräldrar skall vara goda förebilder och alltid agera sportsligt gentemot båda lagen i en match.

  Föräldrar skall ta del av ledarnas och föreningens information.

 • HEMSIDA
  Föreningens officiella hemsida är www.rosengardff.com. Det är varje ledares skyldighet att lämna de uppgifter för publicering som klubben har önskemål om, till exempel nyheter, matcher, träningar och spelaruppgifter.Under varje spelad match (både utomhus och inomhus) ska en ledare skriftligt (!) notera allehanda statistiska uppgifter.Upp till det året laget spelar i en 16-årsserie ska följande information redovisas: slutresultat, halvtidsresultat, spelplats med underlag, publik, domare (inklusive domarort), målgörare med målordning och tidsangivelse (exempelvis: 1-0 (24) Förnamn Efternamn, notera även straff- och frisparksmål), assister, varningar, utvisningar, samt laguppställning med tröjnummer och lagkapten (startuppställning från höger till vänster, spelsystem och avbytare).Från och med det året laget spelar i en 16-årsserie ska dessutom samtliga byten i det egna laget redovisas med tidsangivelse. Det är ett krav att en ledare snarast möjligt efter slutsignal SMS:ar, alternativt ringer in, slutresultat, halvtidsresultat, målskyttar (antal per spelare) och publik till kommunikatör på 073-999 54 54 eller på kommunikation@rosengardff.com. Senast en timme efter matchslut ska dessa uppgifter, med undantag för målskyttar, vara registrerade i FOGIS (Fotbollens gemensamma informationssystem) annars utgår dryga böter (upp till 25 000 kronor) för föreningen.Individuell spelarkritik skall inte framföras på hemsidan.
 • KOST
  Varje spelare skall deltaga vid informationsmöten om kosthållning.
 • KRIMINELL VERKSAMHET
  Som spelare i Rosengård FF skall man ta avstånd från all form av kriminell verksamhet.
 • MATCHNING
  Vi skall eftersträva att samtiga spelare i truppen får kontinuerlig speltid under säsongen. Startuppställningen skall bestå av de för dagen bästa spelarna.Spelare med hög träningsnärvaro skall prioriteras vid laguttagning.Alla kommer inte att ha samma uppfattning som ledaren eller tränaren om vem som skall spela. Därför finns det ingen anledning att ifrågasätta tränarens eller ledarens val. Däremot har spelaren alltid rätt att få en förklaring till laguttagningen, men då också vara beredd på ett ärligt och sanningsenligt svar.
 • MATERIAL
  Alla inköp skall skötas av utsedd ansvarig. Om en tränare har önskemål om inköp av material skall hen kontakta ansvarig på kansliet.
 • NYA SPELARE
  Om en spelare söker sig till Rosengård FF och han bedöms ta en plats i truppen utan att provträna, skall hen ändå provträna i två veckor. Efter de två veckorna skall tränaren ta kontakt med den administrativt ungdomsansvarige som hanterar registreringen av den nye spelaren.
 • PROVTRÄNING
  Om en spelare från en annan förening söker sig till RFF, skall lagledningen hänvisa spelaren till den sportsligt ungdomsansvarige.Om RFF hittar en spelare som bedöms vara intressant, skall lagledningen kontakta den sportsligt ungdomsansvarige. Efter det tar man gemensamt kontakt med spelaren.Spelare som provtränar gör det under en tvåveckorsperiod.
 • SKADA
  Vid skada skall spelaren i samråd med lagledningen ta kontakt med av föreningen utsedd specialist.
 • SUND LIVSSTIL
  Spelaren skall vid varje aktivitet med laget oavsett om det gäller träning eller match vara medveten om att det gäller godis och läskedrycksförbud om inte ledaren meddelar något annat.
 • TRUPPEN
  Truppens sammansättning är flexibel. Det vill säga om en spelare inte följer reglerna och utesluts, skall en ny extern spelare kunna erbjudas plats i truppen.Uttagningen och presentationen av truppen skall ske senast måndagen vecka 51. Då skall komplett spelarförteckning lämnas in till den administrativt ungdomsansvarige.Spelare i truppen skall ha betalt medlemsavgift och träningsavgift senast den 31 januari.
 • TRÄNING
  För att träna i föreningen skall det finnas ett signerat avtal mellan spelare och förening.Finns inget existerande signerat avtal får inte spelaren träna med föreningen.Spelare, ledare och tränare skall klä sig i av föreningen rekommenderade träningskläder.Spelaren skall befinna sig på plats i god tid före träning.Rätt utrustning skall medtagas till varje träning.Spelaren skall alltid göra sitt bästa under träning.Spelaren skall byta om och duscha i omklädningsrummet.
 • UPPTRÄDANDE
  Som spelare skall man vara en god representant för Rosengård FF, både på och utanför planen.
 • VILA
  Det är viktigt att kroppen får tillräckligt med vila. Att vila är att ladda och ger kroppen extra kraft.

 

Denna policy är framtagen under hösten 2023 av Ibrahim Miftar.
Detta är ett levande dokument vilket innebär att nya punkter eller förändringar i ovanstående kan komma att göras.
Skapat: 2023-11-16