Rosengård FF

Rosengård FF är en idrotts förening som grundades 2012 i Malmö. Föreningen har genom det senaste decenniet nått stora, sportsliga framgångar inom skånsk fotboll. År 2013 spelade man i reservlagsserien och 2019 passerade man en ny milstolpe, då seniorlaget lyckades att avancera till division 4 för första gången i föreningens historia. 

Föreningen har som mål att varje år lyfta fram minst 2-3 spelare till representationslaget. I de yngre åldersgrupperna står den individuella utvecklingen och glädjen till fotbollen i centrum med målsättning att fostra nya potentiella A-lagsspelare.

Föreningen ser mångfald som en styrka och har alltid spelat en viktig roll för att inkludera människor från olika kulturer, eller med olika förutsättningar för att skapa gemensamma värderingar som idrottsrörelsen står för. Vi vill att alla som vill ska ges möjlighet att spela fotboll och vara delaktiga i vår förening så mycket och så länge som möjligt. Utöver den organiserade fotbollsverksamheten har Rosengård FF lagt fokus på att skapa nya mötesplatser och en trygg miljö som innebär att skapa ett gemenskap där etnicitet, bakgrund, religion och könstillhörighet inte har någon betydelse. Det blir således ett arbete som innefattar att arbeta med värdegrunds frågor, att bryta normer, öka acceptans och förståelse. Bland annat har Rosengård FF genomfört olika samhällsinsatser som till exempel, spontanfotboll och integrationsprojekt för att utveckla kunskap om hur vi bättre tar emot nyanlända i kommunen och föreningslivet på ett så bra sätt som möjligt.

Rosengård FF har en grundvärdering som säger att unga Malmöbor ska få chansen att sysselsätta sig med sin passion oavsett förutsättningar. Vi vill erbjuda alla barn och unga en meningsfull fritid.

Många unga kan ha en besvärlig resa från ungdomstiden till studier och in i vuxenlivet och arbetsmarknaden. Kostnaderna för de som inte lyckas är oerhört höga mänskligt, socialt och ekonomiskt. Därmed är värdet av att förhindra detta väldigt betydande för oss.

Rosengård FF är inte enbart en fotbollsförening. Vi arbetar också för att vara en positiv lokal kraft i samhället. Målet är att sprida och underhålla positiva värderingar, motverka våld, rasism och utanförskap. Vårt samhällsengagemang är vårt sätt att bidra till en hållbar utveckling och genom fotbollen förena människor i Malmö.

FAKTA:

Fullständig namn: Rosengård Fotboll Förening
Grundad: 2012
Antal medlemmar: Ca 300
Hemmaarena: Rosengård Arena

HISTORIK:

  • År 2020: 11:e i Division 4
  • År 2019: 4:e i Division 4
  • År 2018: Serieseger Division 5
  • År 2017: 6:e i Division 5
  • År 2016: Serieseger Division 6
  • År 2015: 3:e i Division 6
  • År 2014: Serieseger Division 7
  • År 2013: Serieseger Reservserien (Division 8)