Rosengård FF

Ända sedan starten 2012 har vi på Rosengård FF strävat efter att vara en av Sveriges ledande fotbollsklubbar på flera sätt. Vi bedriver verksamheten utifrån vår mission att vi ska ”Utveckla starka individer för att skapa långsiktigt vinnande lag på och utanför planen!”

Rosengård FF skall inom ramen för en elitsatsning bedriva fotbollsverksamhet i alla åldersgrupper. Hela vår verksamhet – och i alla dess beståndsdelar – skall bedrivas så att den positivt utvecklar människor fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt både som individer och i gruppsammanhang, på och utanför planen.

 

I VÅRA STADGAR STÅR DET ATT VÅR VERKSAMHET SKALL:

  • AKTIVT MEDVERKA TILL ATT MÄNNISKOR OAVSETT KÖN, ETNICITET, RELIGION, NATIONALITET OCH FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR GES SAMMA MÖJLIGHETER ATT VARA MEDLEMMAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT VERKA FÖR FÖRENINGENS BÄSTA
  • ERBJUDA UPPLEVELSER OCH SKAPA KONTAKT MELLAN MÄNNISKOR FRÅN OLIKA SAMHÄLLSGRUPPER
  • ERBJUDA MEDLEMMARNA, ANSTÄLLDA, SUPPORTRAR, SAMARBETSPARTNERS OCH ANDRA INTRESSEGRUPPER I FÖRENINGENS NÄRHET BÄSTA MÖJLIGHETER ATT VERKA I OCH TA ANSVAR FÖR SINA ROLLER
  • ERBJUDA MEDLEMMARNA, ANSTÄLLDA, SUPPORTRAR, SAMARBETSPARTNERS OCH ANDRA INTRESSEGRUPPER I FÖRENINGENS NÄRHET EN KAMRATLIG OCH TRYGG SOCIAL GEMENSKAP
  • STÄNDIGT UTVÄRDERAS, UTVECKLAS OCH FÖRBÄTTRAS TILL FORM OCH INNEHÅLL

 

Representationslagen skall alltid ha som mål att vinna.

I de yngre åldersgrupperna står den individuella utvecklingen och glädjen till fotbollen i centrum med målsättning att fostra nya potentiella A-lagsspelare.

Rosengård FF är alltså inte, och ska inte vara, enbart en fotbollsklubb. Vi ska också vara en positiv kraft i samhället. I vår verksamhet ingår att skapa konstruktiva aktiviteter för barn och ungdomar så att all deras energi och kreativitet kan användas till något positivt och motverka att de hamnar i negativa och destruktiva beteenden. Målet är att sprida och underhålla positiva värderingar, motverka våld och rasism, minska användningen av droger och öka integrationen mellan olika grupper i samhället.