Rosengård FF

Under evenemang på Rosengård Arena råder vissa ordningsregler som besökare uppmanas förhålla sig till, för sin egen och andras trygghet, och för en positiv matchupplevelse för samtliga på arenan. 

Visitation
Vid entré till arenan genomförs en visitation av besökare där väskor samt kläder kan komma att kontrolleras för föremål som inte får medtagas in på arenan. En lista på sådana föremål finns nedan.

Visitation är en förutsättning för att bli insläppt på arenan, det finns möjlighet att begära att bli visiterad av någon av samma kön. Visitationen sker alltid på frivillig grund, men om en besökare nekar till att bli visiterad finns det en risk att inträde nekas, i vilket fall de inte heller kan få tillbaka pengarna för matchbiljetten.

Visitationen sker av utbildade publikvärdar som agerar som en länk mellan publiken och ordningsmakt, de är representanter för föreningen med bakgrund i supporterleden, för att på ett smidigt sätt bibehålla en god och trygg stämning på anläggningen. 

Vad får jag inte ta med in på arenan?
– Vapen eller andra farliga föremål
– Alkohol och andra droger
– Pyroteknik
– Glasflaskor
– Aluminiumburkar
– Flaggpinnar andra än av s.k. WP-plast (dessa får inte vara plomberade eller fyllda)
– Klädesplagg eller föremål med text eller symboler som kan uppfattas som diskriminerande eller kränkande 

Trygghet
Rosengård FF har ett ansvar att säkerställa varje åskådares trygghet under matchevenemang, vilket är varför visitationer genomförs, samt varför åskådare kan komma att avvisas om inte ordningsföreskrifterna efterlevs. Berusade eller drogpåverkade personer kan också nekas inträde eller ombeds lämna arenan.

Övriga förhållningsregler
Det är inte tillåtet för obehöriga att beträda spelplanen, det är inte heller tillåtet att kasta in föremål på spelplanen, mot andra människor eller inom arenan. För samtligas trygghet är det inte heller tillåtet att klättra på staket, avgränsningar eller byggnationer.

Samtliga åskådare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer, publikvärdar och vakter som är motiverade av säkerhetsskäl eller enligt ovanstående ordningsföreskrifter.

Bryts ovanstående ordningsregler kan konsekvenser följa, exempelvis avvisning från arenan, avstängning från matchevenemang, eller till och med polisanmälan om handlingarna är straffbara enligt brottsbalken. Rosengård FF behandlar eventuella incidenter enskilt, och beslutar påföljder därefter.